ปัจฉิมนิเทศ

Read more

โครงการอบรม Essential Skills for Effective Pitching

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีนี้

Read more

OpenHouse หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

Read more

โครงการอบรม SAS Programming 1: Essentials

Read more

Stat Chula’s Project-based Summer Internship Program

Read more

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ของภาควิชาสถิติทุกคนค่ะ เรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM นะคะ

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB