ปัจฉิมนิเทศ 2564

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีนี้

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2564

ถึงเวลาส่งบัณฑิตภาควิชาสถิติออกจากบ้านสีชมพู ประตูสีฟ้า หลังคาสีม่วง อย่างเป็นทางการ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเราจึงต้องจัดงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ แต่บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะและความซาบซึ้ง

ขอบคุณบัณฑิตทุกคน อาจารย์ทุกท่าน และวิทยากรสุดล้ำ อ.ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร Thiraput Pitichat อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นอย่างมากค่ะ สำหรับการบรรยายหัวข้อ “Mindset ที่สำคัญในการทำงาน” สนุกสนานและได้แง่คิดดีๆ มากมาย

ขอให้ Stat'50 ก้าวเดินด้วยความมั่นคง และมีความสุขมากๆ ยินดีด้วยนะคะ 🎉

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB