ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

มาสมัครกันค่ะ

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th