ปฏิทินการรับสมัครปริญญาโท

ปฏิทินการรับสมัครปริญญาโท ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร 📆 สำหรับการสมัครปริญญาโท “ภาควิชาสถิติ” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🎓

ปฏิทินการรับสมัคร📆 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566🎓

เปิดรับสมัครทั้ง 3 สาขาวิชา
👉 สถิติและวิทยาการข้อมูล | 1 ก.พ. – 28 เม.ย. 2566
👉 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ | 1 ก.พ. – 7 พ.ค. 2566
👉 การประกันภัย | 1 ก.พ. – 15 พ.ค. 2566 และ ภาคนอกเวลาราชการ ถึง 17 พ.ค. 2566

สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล

สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

สาขาวิชาการประกันภัย
สาขาวิชาการประกันภัย

ภาควิชาสถิติ พร้อมพาคุณเริ่มต้นเส้นทางวิชาชีพที่โลกต้องการตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่ Chulalongkorn Business School

📞 Tel: 022185605 (Data Sci และ BSD), 022185651 (การประกันภัย)
📲 Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB
🌍 Website: https://bit.ly/3hm7wXK

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB