ปฏิทิน TCAS66

TCAS หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร TCAS66📆 สำหรับการสมัคร “ภาควิชาสถิติ” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🎓

👨🏻‍🎓 รอบ Portfolio
• รับสมัคร 4 – 14 พ.ย. 2565
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 ธ.ค. 2565
• สอบสัมภาษณ์ 27 ธ.ค. 2565
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 11 ม.ค. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ก.พ. 2566
• ยืนยันสิทธิ์บนระบบ myTCAS 7 – 8 ก.พ. 2566
• สละสิทธิ์บนระบบ myTCAS 9 ก.พ. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 2566
.
📝 รอบ Quota
• รับสมัคร 14 – 23 ก.พ. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก 20 มี.ค. 2566
• ทดสอบวิชาเฉพาะ 26 – 27 มี.ค. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ 26 เม.ย. 2566
• สอบสัมภาษณ์  28 เม.ย. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4 พ.ค. 2566
• ยืนยันสิทธิ์บนระบบ myTCAS 4 – 5 พ.ค. 2566
• สละสิทธิ์บนระบบ myTCAS 6 พ.ค. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 2566
.
📚 รอบ Admission
• รับสมัครบนระบบ myTCAS 7 – 13 พ.ค. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก #1 20 พ.ค. 2566
• ยืนยันสิทธิ์บนระบบ myTCAS #1 20 – 21 พ.ค. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก #2 26 พ.ค. 2566
• สละสิทธิ์บนระบบ myTCAS 27 พ.ค. 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 6 มิ.ย. 2566
.
ภาควิชาสถิติ พร้อมพาคุณสู่เส้นทางอาชีพที่ตลาดต้องการตัวอย่างเต็มศักยภาพ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่ Chulalongkorn Business School
.
🔹 Facebook: fb.me/chulastat
📞 Tel: 022185650
📲 Line ID: https://lin.ee/3xkvUsa
🌍 Website: https://bit.ly/3DTcLHf
.
#StatCBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #STATCU #CU #CBS #chula #chulalongkorn #statistics #DataScience #DataSci #insurance #BusinessSoftwareDevelopment #BSD #TCAS66
  
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB