ปฏิทิน TCAS67

TCAS หลักสูตรปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

กำหนดการรับสมัคร TCAS67📆 สำหรับการสมัคร “ภาควิชาสถิติ” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🎓

ภาควิชาสถิติ พร้อมพาคุณสู่เส้นทางอาชีพที่ตลาดต้องการตัวอย่างเต็มศักยภาพ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่ Chulalongkorn Business School 🔹 Facebook: fb.me/chulastat 📞 Tel: 022185650 📲 Line ID: https://lin.ee/3xkvUsa 🌍 Website: https://bit.ly/3DTcLHf . #StatCBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #STATCU #CU #CBS #chula #chulalongkorn #statistics #DataScience #DataSci #insurance #BusinessSoftwareDevelopment #BSD #TCAS66
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB