ปฐมนิเทศ ปี 2563

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ของภาควิชาสถิติทุกคนค่ะ เรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM นะคะ

ปฐมนิเทศ ปี 2563

ในงาน
CBS : “The life changer
The new chapter of life”
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง

โดย

  • 9.00 – 11.00 น. พบกับการปฐมนิเทศจากคณะฯ คลิก https://tny.sh/orientation63
  • .11.00 – 12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชาสถิติ คลิก https://tiny.cc/stat63

แล้วพบกันนะคะ

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB