ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นาย กร พึ่งแตง, นาย ปณัย เจริญสุข, นาย ภูดิศ รัชตะสมบูรณ์ และ นาย ภูมิ อเนกพิพัฒน์กุล นิสิตชั้นปี 2 ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการ Thailand National Competition “Macro Business Simulation” โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสิทธิในการเป็นตัวแทนเข้าแข่ง Macro Business Simulation ที่ประเทศฮ่องกง ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSAcademy #StatCBSChula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB