คะแนนรวมสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ปี 2563

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่สอบผ่านคัดเลือกเข้ามาเป็นครอบครัว Stat ของเราครับ

สำหรับคะแนนรวมสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ปี 2563 ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งมี 3 สาขาวิชาให้เลือกได้แก่ สถิติ ประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ครับ

  • สำหรับ TCAS รอบที่ 3 คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นผลรวมของ GAT PAT1 และ PAT2 ของสาขาวิชาประกันภัย สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก
  • สำหรับ TCAS รอบที่ 4 โดยคะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นสัดส่วนผลรวมของ ONET เกรด ม.ปลาย GAT และ PAT1 ของสาขาวิชาประกันภัย สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว
  • TCAS64 เจอกันนะครับ วางแผนดี ๆ จะได้มาเป็นครอบครัว Stat CBS Chula กับเราครับ
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB