โครงการอบรม Essential Skills for Effective Pitching

โครงการอบรม Essential Skills for Effective Pitching

โครงการอบรม Essential Skills for Effective Pitching ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 และ 10 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปภัสรา ชัยวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มาเป็นวิทยากรค่ะ 😊🙏🏻
📍 นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ content crafting techniques, how to make effective visual designs, และ presentation techniques and tips พร้อมทั้งได้ทำ workshop เกี่ยวกับ business pitching  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน และทำงานในอนาคต ค่ะ 
#StatCBSChula
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB