กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย 2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/news/register_twi_2_63.pdf

⚠️จ่ายค่าเทอมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค. 2564 ⚠️

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามได้ที่ Office of the Registrar Chulalongkorn University ***

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB