รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตรปริญญาโท Data Science จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Part-time หมดเขตรับสมัคร 10 มิ.ย. 63
-ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 18 มิ.ย. 63
-เริ่มภาคเรียน 10 ส.ค. 63

หลักสูตรปริญญาโท data science ที่แน่นสุดสุด จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

หลักสูตรปริญญาโท data science ที่แน่นสุดสุด แบบ Full-time และ Part-time จากภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มีคณาจารย์แนวหน้าด้าน data science และ อาจารย์พิเศษ ดร.ต้า แห่ง Skooldio มาให้ความรู้ในหลักสูตรนี้
#เน้น เรื่องการนำ Data มาสื่อสารให้คนรู้เรื่องมากขึ้นด้วย data visualization และ interpretable machine learning
#สร้าง รากฐานความรู้ที่ทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ data ได้อย่างสมเหตุสมผล
#ผ่อนผัน การยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และ ยกเลิกการยื่นคะแนนสอบจาก CU-BEST , GRE หรือ GMAT เนื่องจากสถารการณ์โควิด

Prequisite
- จบปริญญาตรี โดยจะต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์ หรือ สถิติ มาไม่น้อยกว่า 12 เครดิต

ค่าสมัคร - ค่าเรียน
- Full time : ค่าสมัคร 500 บาท - ค่าเรียนเทอมละ 24,500 บาท
- Part time : ค่าสมัคร 1,000 บาท - ค่าเรียนเทอมละ 69,500 บาท (เฉพาะภาคเรียนแรก ช่วยเยียวยาค่าเทอมให้เหลือเพียง 65,000 บาท)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 63 เท่านั้น
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 18 มิ.ย. 63
เริ่มภาคเรียน 10 ส.ค. 63
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://datasci.cbs.chula.ac.th/curriculum

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB