รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (https://bsd.cbs.chula.ac.th) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

*** ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://bit.ly/3au9ltK สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. หรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5605

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***หากมีผู้สมัครไม่ถึง 15 คน จะไม่เปิดรับ และคืนค่าสมัครแก่ผู้สมัคร***

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB