นิสิตคว้ารางวัลใน Be Smart First Jobber ปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลจากการการประกวดหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบการประกันภัย” ในโครงการการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย OIC : BE SMART FIRST JOBBER ปีที่ 2”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ของภาควิชา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Honourable mention
รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
1. นิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม unsure to insure ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายพีรดณย์ วิลเลียมโฮ และ นายสถิตคุณ ตระกูลชัยรัตน์
2. นิสิตที่ได้รับรางวัล Honourable mention คือ ทีม Inser ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ น.ส.ภัคจิรา วิชญวาณิช, นายชินะ ตันติสิริเศรณี, น.ส.ปุณยภา โพธิภักดิ์, นายธิติ เจริญยิ่ง, นายปุณชัย ปานอ่อง, นางสาวจิติมนต์ เตมียศิลป์ และ นายสิทธินนธ์ เจียรพันธุ์
❤️💙💜 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TopBusinessSchoolWithTripleCrownAccreditation #TopWithTripleCrown
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB