นิสิตคว้ารางวัลในโคงการ MBS 2024

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Thailand Macro Business Simulation Competition 2024

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Macro Business Simulation Competition 2024 ซึ่งเป็นการแข่งทำกรณีศึกษาธุรกิจผ่านการใช้ Business Simulation Game จัดขึ้นที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนิสิตภาควิชาสถิติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 2 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 35 ทีม จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นิสิตทีม Nihao ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนิสิตทีม Finetune ได้ผ่านเข้ารอบ Semi Final โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

 • 🌟 ทีม Nihao รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  1. นายปณัย เจริญสุข สาขาประกันภัย
  2. นายกร พึ่งแตง สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  3. นายภูมิพัฒน์ อเนกพิพัฒน์กุล สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  4. นายสิรภพ นาคแกมทอง สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
 • 🌟 ทีม Finetune ผ่านเข้ารอบ Semi Final
  1. นายอติชาต ชื่นทองคำ สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  2. นายพชรพล ชลชัยไพศาล สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  3. นายสุภกร เฉลิมศรีภิญโญรัช สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  4. นายณัฐภูมิ ประพฤติธรรม สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล

❤️💙💜 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TopBusinessSchoolWithTripleCrownAccreditation #TopWithTripleCrown
SU

Super User

 • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB