ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ มัธยมปลายจากทั่วประเทศทั้ง 28 คนที่ได้รับรางวัล Young Data Scientist Case Competition Awards ครับ

Read more

Young Data Scientist Case Competition จัดโดยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ... ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้เข้ารอบทุกทีมครับ

Read more

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Young Data Scientist Camp #CampFromHome ครั้งแรกจากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหา young data scientist ที่เพียบพร้อมที่สุดจากนักเรียนมัธยมทั่วประเทศครับ

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th