ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ชำนาญวิทย์ และ นางสาวพิชชานุช คงพูล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประกันภัย ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ 𝗧𝗵𝗮𝗶𝘃𝗶𝘃𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 #𝟮 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อทีม "โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะเลิกใจร้าย" ❤️💙💜 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSAcademy #StatCBSChula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB