นิสิตสาขาประกันภัยที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาประกันภัยที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา

นิสิตสาขาประกันภัยที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา นิสิตสาขาประกันภัยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทั้งหมด 10 ทุน และได้รับรางวัล ASA-Course I (Exam P-Probability) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวนทั้งหมด 8 รางวัล ยินดีด้วยค่ะ

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB