ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์" . โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยินดีด้วยค่ะ

#StatCBSCHula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male