ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสถิติ

Opportunity in Pandemic: Understand How Customers Look at Your Banner Ads

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ยินดีด้วยค่ะ

SU

Super User

  • Male