ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติทั้ง 2 คน ได้แก่ นางสาววรกมล ธารสุวรรณวงศ์ จากทีม "นลิน" ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และ นางสาวชนกนันท์ สุวรรณา จากทีม Cupcara ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ SX Youth Award Program 2022 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ❤️💙💜 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#CBSAcademy #StatCBSChula #CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool #TripleChampion
SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56 (ทั่วไป)

+1 (662) 2185605 (หลักสูตร Data Sci และ BSD)

+1 (662) 2185651 (หลักสูตรการประกันภัย)

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

Line ID: https://bit.ly/3GTFGfB