ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมย์รดา ลาดมะโรง และ นายภูริภัทร กิจการเจริญสิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Swift Student Challenge สำหรับงาน Apple Worldwide Developer Conference 2022 ทางภาควิชายินดีด้วยค่ะ

#BIT #StatCBS #CBSChula #StatCBSCHula
SU

Super User

  • Male