คะแนนรวมสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ปี 2563

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่สอบผ่านคัดเลือกเข้ามาเป็นครอบครัว Stat ของเราครับ

สำหรับคะแนนรวมสูงสุด-ต่ำสุด TCAS ปี 2563 ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งมี 3 สาขาวิชาให้เลือกได้แก่ สถิติ ประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ครับ

  • สำหรับ TCAS รอบที่ 3 คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นผลรวมของ GAT PAT1 และ PAT2 ของสาขาวิชาประกันภัย สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก
  • สำหรับ TCAS รอบที่ 4 โดยคะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นสัดส่วนผลรวมของ ONET เกรด ม.ปลาย GAT และ PAT1 ของสาขาวิชาประกันภัย สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว
  • TCAS64 เจอกันนะครับ วางแผนดี ๆ จะได้มาเป็นครอบครัว Stat CBS Chula กับเราครับ
SU

Super User

  • Male