รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท data science 2564

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท data science

หลักสูตรปริญญาโท data science ที่แน่นสุดสุด

หลักสูตรปริญญาโท data science ที่แน่นสุดสุด แบบ Full-time และ Part-time จากภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์แนวหน้าด้าน data science และ อาจารย์พิเศษ ดร.ต้า แห่ง Skooldio มาให้ความรู้ในหลักสูตรนี้

🎯#เน้นเรื่องการนำ Data มาสื่อสารให้คนรู้เรื่องมากขึ้นด้วย data visualization และ interpretable machine learning

🎯#สร้างรากฐานความรู้ที่ทำให้สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์ data ได้อย่างสมเหตุสมผล

🎯#ไม่จำกัดสาขาที่จบมา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://datasci.cbs.chula.ac.th/curriculum

📢Prequisite 📢 - จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์ หรือ สถิติ มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ เพิ่มเติมที่ https://datasci.cbs.chula.ac.th/apply

📢ค่าสมัคร - ค่าเรียน📢 - Full time : ค่าสมัคร 500 บาท - ค่าเรียนเทอมละ 24,500 บาท
- Part time : ค่าสมัคร 1,000 บาท - ค่าเรียนเทอมละ 69,500 บาท

📢เปิดรับสมัคร / ประกาศผล📢
Full-time : 1 ก.พ.- 30 เม.ย. 64 / ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 12 มิ.ย. 64

📌พิเศษมากๆ ปีนี้เราเปิดรับสมัครรอบ part-time 2 รอบด้วยกัน
Part-time(Round 1): 15 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 / ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 10 มี.ค. 64
Part-time(Round 2): 1 ก.พ.- 30 เม.ย. 64 / ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 12 มิ.ย. 64

เริ่มภาคเรียน 9 ส.ค. 64

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://datasci.cbs.chula.ac.th/apply

#MsStatDataSciCU #DataScience

SU

Super User

  • Male