การลงทะเบียนแรกเข้า ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ทุกคนครับ ขอให้น้องๆ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ดังข้อมูลต่อไปนี้นะครับ

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
https://www.reg.chula.ac.th/NewNisit_B63_Enroll.pdf
สอบถามเลขประจำตัวนิสิตใหม่
https://www2.reg.chula.ac.th/…/InquiryNewStudent…/index.html
ขอรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน CUNET
https://www.it.chula.ac.th/service/new-password/
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนแรกเข้า (ระดับปริญญาตรี)
https://www.reg.chula.ac.th/stp2.pdf
คู่มือการลงทะเบียนแรกเข้า (ระดับปริญญาตรี)
https://www.reg.chula.ac.th/enrollmentmanualth.pdf
ลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์
https://www8.reg.chula.ac.th/login
คลิปวีดีโอสอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
https://www.youtube.com/watch?v=eAhOE6VpEbs
คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ (ไฟล์ pdf) ด้านล่างนี้เลย
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vg316YfMWFcibSBO_3V-TKueU5GTP8CM?fbclid=IwAR3PllaBt_NJiXF-zJ9oV1M0_mQxWk3HLw47nomkhd_z4HO-kyWI6CPSzmk

ที่มา : สำนักงานการทะเบียน
https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html

ช่องทางการติดต่อสำหรับน้อง ๆ ที่มีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนและไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อห้องทะเบียน โทร. 022185766-69 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ฝ่ายทะเบียนนิสิต สำนักงานการทะเบียน โทร. 02-218-0297, 02-218-0295, 02-218-0006

แล้วพบกันวันที่ 2 ส.ค. 2563 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคไทย (เช้า) BBA (บ่าย) นะครับ

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th