ปัจฉิมนิเทศ 2563

SURPRISE! ปิดท้ายงานปัจฉิมนิเทศให้กับว่าที่บัณฑิตภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีนี้ คณาจารย์ภาควิชาสถิติทุกท่านได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่าน

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2563

แม้จะไม่ได้ร้องเก่งที่สุด แต่รับรองว่าซึ้งที่สุดแน่นอนครับ :)

รับฟังได้เลย

บทเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้แม้ในยามที่ว่าที่บัณฑิตท้อแท้ที่สุด สิ้นหวังที่สุด คณาจารย์ทุกท่านขออวยพรให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดี คนเก่งของสังคมต่อไป

ป.ล. ศิษย์เก่าท่านไหนคิดถึงอาจารย์ สามารถมาฝากคำทักทายให้กับอาจารย์ได้นะครับ :)

ขอขอบคุณรูปสวย ๆ จาก

  • ...ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  • ...ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  • ...ศูนย์แบรนด์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  • ...https://www.chula.ac.th/en/academics/faculties-and-schools/

เรียบเรียงเพลงและตัดต่อภาพโดยนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. อภิวิชญ์ วงศ์อนันต์ชัย (โปร)
  2. พงศ์พล อนันตศิลป์ (เอี่ยม)
  3. ปรม สินธุนาวา (นัน)
  4. วรรณนิสา ปานสิริธนาโชติ (กิฟ)

พวกเราฝีมือดีมาก ขอบคุณมากครับ

SU

Super User

  • Male

ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330

 

+1 (662) 218-5650-51, 56

+1 (662) 218-5652 (Fax)

 

stat@cbs.chula.ac.th