“การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตร
“การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (พฤ. – ศ.)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม คนละ 5,500 บาท (ราคาสุทธิ) ***ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน***
จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 30 คน
ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ และการสมัคร http://www.statcenter-chula.com

2018-04-27T01:06:16+07:00 April 27th, 2018|