ขอแสดงความยินดีให้กับทีม FiveStars ในการแข่งขัน U Power Digital Idea Challenges Season 2

ขอแสดงความยินดีให้กับทีม FiveStars ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Brand Champion (ผลรวมคะแนน Brand สูงสุด) ในการแข่งขัน U Power Digital Idea Challenges Season 2 ซึ่งสมาชิกในทีม FiveStars ประกอบไปด้วย
1. นายพีระศิลป์ นิลสิทธิกุล นิสิตสาขาวิชาประกันภัย ปี 4
2. นางสาวภนิตา ประสานพานิช นิสิตสาขาวิชาประกันภัย ปี 4
3. นางสาวณิชา ลิ้มพาณิชย์ชัย นิสิตสาขาวิชาประกันภัย ปี 4
4. นางสาวธัญชนก เพิ่มพงษ์ศรี นิสิตสาขา BIT ปี 4
5. นางสาวจุมพฎา โพธิ์รัศมี นิสิตสาขาวิชาประกันภัย ปี 4

2018-03-21T21:15:18+07:00 March 21st, 2018|