ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASEAN DATA SCIENCE EXPLORERS

>>ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASEAN DATA SCIENCE EXPLORERS

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASEAN DATA SCIENCE EXPLORERS
จัดโดย ASEAN Foundataion ร่วมกับ SAP รอบ Virtual Finals ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ซึ่งมี ทีมจากประเทศบรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ ไทย ได้รับคัดเลือกร่วมการแข่งขันในรอบ จำนวน 10 ทีม
โดยนิสิตภาควิชาสถิติ ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่

ทีม spill the beans ประกอบด้วย
1.นายศุภวิชญ์ ปันชุน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาประกันภัย
2.นายจิรพล ทรงวุฒิ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาประกันภัย

ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ของทีมจากประเทศไทย

2017-11-28T22:57:13+07:00 November 28th, 2017|