นิสิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาสถิติ

>>นิสิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาสถิติ
นิสิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาสถิติ 2017-08-14T14:17:30+07:00

นิสิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาสถิติ

ผู้จบการศึกษาจากภาควิชาสถิติ จุฬา ฯ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตในภาควิชา ฯ และความสอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสม ได้ตาม Infographic ด้านล่างนี้